W okresie wstrzymanych zajęć nie ponoszą Państwo kosztów związanych z zajęciami taekwondo

Ze względu na przedłużający się okres wstrzymania zajęć szkolnych nakaz kwarantanny domowej informuję, że oczywiście w okresie wstrzymanych zajęć nie ponoszą Państwo żadnych kosztów związanych z zajęciami taekwondo (i hapkido).

Jeśli po Świętach Wielkanocnych nie nastąpi poprawa sytuacji i wznowienie zajęć szkolnych, w tym również zajęć sportowych Korio, to przewiduję uruchomienie zajęć treningowych online, przy wykorzystaniu przez chętnych uczestników takich treningów telefonów komórkowych lub tabletów czy komputerów i ćwiczenia w domu. Informuję też, że opłata za marzec 2020 wynosi w obecnej sytuacji tylko 50% zwykłej comiesięcznej opłaty a za kwiecień na razie nie zbieramy żadnych opłat statutowych do momentu wyjaśnienia sytuacji.

Jeśli już ponieśli Państwo koszty przekraczające podaną sumę, to mogę dokonać zwrotu nadpłaty lub zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych zajęć - w tej sprawie proszę o kontakt na email KS Korio tj. korionowicki@gmail.com.

Jeśli uruchomimy zajęcia online, to osoby, które do nich dołączą wniosą stosowną opłatę, uzależnioną od ilości zajęć. Będę o tym informował na bieżąco zaraz po Świętach Wielkanocnych na facebooku KS Korio i stronie www. KS Korio

Z poważaniem, Dariusz Nowicki

Dodaj komentarz:

Menu

Korio - Agencja szkoleniowo - treningowa

logowanie administratora